سه شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۹
  • صفحه اصلی
  • جامعه
  • آیین نامه شورای عالی استانها برای تشخیص باغ بودن ملک، اصلاح شود
جامعه

آیین نامه شورای عالی استانها برای تشخیص باغ بودن ملک، اصلاح شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اعطا روز سه شنبه در جریان دویست و بیست و پنجمین جلسه شورا در جریان بررسی پرونده پلاک ثبتی ۷۹/۳۹۷۰/۷۲ واقع در بلوار ارتش (منطقه یک) گفت: در شورا نباید به گونه‌ای عمل شود که شهروندان از کاشتن درخت پشیمان شوند.
وی افزود: در این زمین بر اساس ایین نامه حدنصاب باغ بودن وجود ۶۸ درخت است که پلاک مزبور از حد نصاب تعداد درختان، ۲۸ درخت بیشتر دارد.
اعطا تاکید کرد: در پرنده های پیشین بر اساس حد نصاب رای باغ دادیم و از اعضای شورا می‌خواهم در این پرونده به نظر کارشناسان کمیسیون مبنی بر باغ بودن رای بدهند.
رییس کمیته معماری و طرح های شهری شورای شهر تهران ادامه داد: اگر نقدی به معیارها داریم در این خصوص باید آیین نامه شورای عالی استانها اصلاح شود و معیار حدنصاب از تشخیص باغ بودن یا نبودن، اصلاح شود.
وی افزود: سه سال گذشته فرصت این اصلاح وجود داشت اما انجام نشد و باید در مدت باقی مانده از شورا این اصلاح انجام شود.


متن کامل خبر:

به گزارش خبرنگار مهر، علی اعطا روز سه شنبه در جریان دویست و بیست و پنجمین جلسه شورا در جریان بررسی پرونده پلاک ثبتی ۷۹/۳۹۷۰/۷۲ واقع در بلوار ارتش (منطقه یک) گفت: در شورا نباید به گونه‌ای عمل شود که شهروندان از کاشتن درخت پشیمان شوند.
وی افزود: در این زمین بر اساس ایین نامه حدنصاب باغ بودن وجود ۶۸ درخت است که پلاک مزبور از حد نصاب تعداد درختان، ۲۸ درخت بیشتر دارد.
اعطا تاکید کرد: در پرنده های پیشین بر اساس حد نصاب رای باغ دادیم و از اعضای شورا می‌خواهم در این پرونده به نظر کارشناسان کمیسیون مبنی بر باغ بودن رای بدهند.
رییس کمیته معماری و طرح های شهری شورای شهر تهران ادامه داد: اگر نقدی به معیارها داریم در این خصوص باید آیین نامه شورای عالی استانها اصلاح شود و معیار حدنصاب از تشخیص باغ بودن یا نبودن، اصلاح شود.
وی افزود: سه سال گذشته فرصت این اصلاح وجود داشت اما انجام نشد و باید در مدت باقی مانده از شورا این اصلاح انجام شود.

کد خبر ۴۹۶۸۱۳۹

سمیرا خباز

مطالب مرتبط

جزییات ساخت و تعمیر واحدهای مسکونی مددجویان کمیته امداد در سال ۹۸

باران نیوز

نهاد شورا حذف شدنی نیست

باران نیوز

اشتغال‌زایی برای ۵۵ هزار زن سرپرست خانوار در سال ۹۸

باران نیوز