سه شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۸
  • صفحه اصلی
  • فرهنگ
  • انتشار فراخوان شیوه انجام تبلیغات داخلی بخش‌های نمایشگاه کتاب
فرهنگ

انتشار فراخوان شیوه انجام تبلیغات داخلی بخش‌های نمایشگاه کتاب

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه کمیسیون معاملات سی ودومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران فراخوان شیوه انجام تبلیغات داخلی بخش‌های نمایشگاه را منتشر کرد.
متن این فراخوان به این ترتیب است:
بدینوسیله از کلیه انجمن‌های فرهنگی، شرکت‌های تعاونی (مرتبط با کتاب)، همچنین کانون‌های فرهنگی و تبلیغاتی و شرکت‌هایی که اجازه کار تبلیغاتی دارند، دعوت می‌شود که پیشنهاد خود را در خصوص تبلیغات بخش‌های عمومی، آموزشی، دانشگاهی، کودک و نوجوان، بین الملل (عربی و لاتین) و الکترونیک با در نظر گرفتن شرایط ذیل تا تاریخ ۲۲/‏۰۱/‏۹۸‬ به دبیرخانه کمیسیون معاملات سی ودومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران به آدرس: تهران خیابان انقلاب بین فلسطین و صبا پلاک ۱۰۸۰ موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران تحویل دهند.
بدیهی است به تقاضاهایی که پس از این تاریخ ارسال گردد، رسیدگی نخواهد شد.
شرایط: ۱ مجری مؤظف به رعایت شنونات اسلامی در تبلیغات است.
۲ متقاضیان می بایست ۲۰ درصد کل مبلغ پیشنهادی خود را بصورت ضمانت نامه بانکی و به همراه پیشنهاد قیمت ارائه کنند.
۳ سپرده نفر اول، دوم و سوم تا پایان مشخص شدن نتیجه مزایده نزد کمیسیون معاملات خواهد ماند.
تبصره: در صورتی که مجری بخش دارای شرایط مساوی با متقاضیان دیگر همان بخش باشد اولویت با مجری بخش است.
۴ تبلیغات نافی نشر مکتوب و کتابخوانی مجاز نیست.
۵ تبلیغات، صرفاً جهت ک


متن کامل خبر:

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه کمیسیون معاملات سی ودومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران فراخوان شیوه انجام تبلیغات داخلی بخش‌های نمایشگاه را منتشر کرد.
متن این فراخوان به این ترتیب است:
بدینوسیله از کلیه انجمن‌های فرهنگی، شرکت‌های تعاونی (مرتبط با کتاب)، همچنین کانون‌های فرهنگی و تبلیغاتی و شرکت‌هایی که اجازه کار تبلیغاتی دارند، دعوت می‌شود که پیشنهاد خود را در خصوص تبلیغات بخش‌های عمومی، آموزشی، دانشگاهی، کودک و نوجوان، بین الملل (عربی و لاتین) و الکترونیک با در نظر گرفتن شرایط ذیل تا تاریخ ۲۲/‏۰۱/‏۹۸‬ به دبیرخانه کمیسیون معاملات سی ودومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران به آدرس: تهران خیابان انقلاب بین فلسطین و صبا پلاک ۱۰۸۰ موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران تحویل دهند.
بدیهی است به تقاضاهایی که پس از این تاریخ ارسال گردد، رسیدگی نخواهد شد.
شرایط: ۱ مجری مؤظف به رعایت شنونات اسلامی در تبلیغات است.
۲ متقاضیان می بایست ۲۰ درصد کل مبلغ پیشنهادی خود را بصورت ضمانت نامه بانکی و به همراه پیشنهاد قیمت ارائه کنند.
۳ سپرده نفر اول، دوم و سوم تا پایان مشخص شدن نتیجه مزایده نزد کمیسیون معاملات خواهد ماند.
تبصره: در صورتی که مجری بخش دارای شرایط مساوی با متقاضیان دیگر همان بخش باشد اولویت با مجری بخش است.
۴ تبلیغات نافی نشر مکتوب و کتابخوانی مجاز نیست.
۵ تبلیغات، صرفاً جهت کتاب، نشر مکتوب، کتابخوانی و نشر بوده و در هر بخش فقط موضوع همان بخش قابلیت تبلیغ دارد.
۶ حریم بالای غرفه ها، ستون ها، دیواره غرفه ها، کتب ناشرین، قابل واگذاری برای تبلیغات نیست.
۷ سقف تبلیغات برای یک ناشر اعم از ترویجی و تبلیغی حداکثر تا ۲۰ درصد موقعیت تبلیغات بخش است.
۸ نظارت بر انجام کار بر عهده کارگروه نظارت اجرایی و مالی است.
۹ نرخ نامه تبلیغات قبل از اجرا می¬بایست توسط کارگروه تبلیغات و بازرگانی تائید شود.
۱۰ مجری مؤظف است اقلام مختلف تبلیغاتی را پس از تائید کارگروه تبلیغات و بازرگانی نمایشگاه انتشار دهد.
۱۱ برنده مزایده می بایست کل مبلغ مزایده را حداکثر ظرف ۳ روز پس از اعلام نتیجه در وجه مؤسسه واریز کند.
۱۲ کمیسیون معاملات در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

کد خبر ۴۵۷۲۶۹۱

صادق وفایی

مطالب مرتبط

پیشرفت عدالتخواهی درایران،از التماس خبرگزاری‌ها تا عزل امام جمعه

باران نیوز

می‌خواهیم با ریشه در تاریخمان زبان بین‌المللی داشته باشیم

باران نیوز

تورهای ورودی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شدند

باران نیوز