چهارشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۷
حوزه و دانشگاه

تصویب شیوه نامه فعالیت تشکلهای علمی و فرهنگی اساتید تربیت مدرس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تربیت مدرس، شیوه‌نامه فعالیت‌های تشکل‌های علمی و فرهنگی اعضای هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در شورای فرهنگی این دانشگاه به تصویب رسید.
طبق این شیوه‌نامه اعضای هیئت علمی با حداقل ۳ عضو می‌توانند تحت عناوینی شامل انجمن، کانون، جامعه و نظایر آن به فعالیت‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی، تربیتی و مشاوره‌ای بپردازند.
معاونت فرهنگی و اجتماعی به تناسب بودجه از برنامه‌های این تشکل‌ها حمایت می‌کند.


متن کامل خبر:

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تربیت مدرس، شیوه‌نامه فعالیت‌های تشکل‌های علمی و فرهنگی اعضای هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در شورای فرهنگی این دانشگاه به تصویب رسید.
طبق این شیوه‌نامه اعضای هیئت علمی با حداقل ۳ عضو می‌توانند تحت عناوینی شامل انجمن، کانون، جامعه و نظایر آن به فعالیت‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی، تربیتی و مشاوره‌ای بپردازند.
معاونت فرهنگی و اجتماعی به تناسب بودجه از برنامه‌های این تشکل‌ها حمایت می‌کند.

کد خبر ۴۵۶۸۴۷۶

زهرا ساختمانیان

مطالب مرتبط

معاون دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف منصوب شد

باران نیوز

آموزشکده های دانشگاه فنی و حرفه ای سطح بندی شدند

باران نیوز

دشمن می‌خواهد نقش حوزه علمیه را کمرنگ کند

باران نیوز