یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸
حوزه و دانشگاه

تعیین کشورهای هدف جذب دانشجوی خارجی در دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر امیرعلی سهراب پور در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت جذب دانشجوی خارجی و بین المللی سازی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: دانشگاه علوم پزشکی تهران با تجربه ای ۱۰ ساله در امر بین المللی سازی موفق عمل کرده است.
وی افزود: هم اکنون ۸۷۰ دانشجوی خارجی از ۴۳ کشور در دانشگاه علوم پزشکی تهران تحصیل می کنند طوری که اکنون در محوطه دانشگاه با نژادها و چهره ها و لباس های رنگین متفاوت مواجه می شویم.
سهراب پور یادآور شد: تلاش زیادی با همکاری معاونت های آموزشی و بین الملل دانشگاه برای جذب دانشجوی خارجی در حال انجام است. رشته های مشترک نیز از جمله برنامه های دانشگاه است. این نوع دوره ها مزیت های زیادی دارد زیرا در رشته هایی که ضعیف تر هستند از اساتید علوم پزشکی تهران استفاده می کنند و دیگر اینکه شهریه پرداخت می کنند. رفت و آمد اساتید را به دنبال دارد و تاثیر ایران در منطقه از منظرهای مختلف افزایش می یابد.
معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران خاطرنشان کرد: برنامه دیگر دانشگاه علوم پزشکی تهران تعیین کشورهای هدف است که اکنون عراق، افغانستان و آذربایجان از جمله این کشورهای هدف هستند.


متن کامل خبر:

دکتر امیرعلی سهراب پور در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت جذب دانشجوی خارجی و بین المللی سازی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: دانشگاه علوم پزشکی تهران با تجربه ای ۱۰ ساله در امر بین المللی سازی موفق عمل کرده است.
وی افزود: هم اکنون ۸۷۰ دانشجوی خارجی از ۴۳ کشور در دانشگاه علوم پزشکی تهران تحصیل می کنند طوری که اکنون در محوطه دانشگاه با نژادها و چهره ها و لباس های رنگین متفاوت مواجه می شویم.
سهراب پور یادآور شد: تلاش زیادی با همکاری معاونت های آموزشی و بین الملل دانشگاه برای جذب دانشجوی خارجی در حال انجام است. رشته های مشترک نیز از جمله برنامه های دانشگاه است. این نوع دوره ها مزیت های زیادی دارد زیرا در رشته هایی که ضعیف تر هستند از اساتید علوم پزشکی تهران استفاده می کنند و دیگر اینکه شهریه پرداخت می کنند. رفت و آمد اساتید را به دنبال دارد و تاثیر ایران در منطقه از منظرهای مختلف افزایش می یابد.
معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران خاطرنشان کرد: برنامه دیگر دانشگاه علوم پزشکی تهران تعیین کشورهای هدف است که اکنون عراق، افغانستان و آذربایجان از جمله این کشورهای هدف هستند.

کد خبر ۴۷۶۶۸۳۸

مطالب مرتبط

مشکل بودجه و ردیف بورسیه های بلاتکلیف حل شد

باران نیوز

دانشگاهیان با هر تلاشی برای موجه کردن عملکرد آمریکا مقابله کنند

باران نیوز

آیین‌نامه تأسیس و فعالیت انجمن‌های علمی دانشجویی تصویب شد

باران نیوز