سه شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۸
حوزه و دانشگاه

دانشگاه زمانی زنده است که نسبت به مسائل جامعه حساس باشد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا غفاری صبح امروز در نشست هم اندیشی وزیر علوم با اساتید دانشگاه‌ها گفت: بی تردید همه کسانی که بخش نخبگانی جامعه را تشکیل می‌دهند دغدغه فردایی بهتر را در مقیاس‌های فردی و فرا فردی دارند. عمل و کنش آنها صرفاً محصور در زمان حال نیست بلکه معطوف به آینده و فردای پیش رو است.

وی ادامه داد: جستجوی آینده بهتر محتاج حساسیت به زندگی فردا و داشتن الزام‌ها و تعهداتی به فردا و آینده است، چرا که نقش اجتماعی و شکل دانشگاه و برنامه‌های آن در یک جهان به سرعت در حال تغییر، تقریباً در یک وضع دائمی گذار و تغییر قرار دارد.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه دانشگاه باید دانش آموختگانی را تربیت کند که هم شجاعت پذیرش خطر را داشته باشند و هم درایت تشخیص درست خطاهایی که رخ داده است، گفت: باز تعریف سیاست‌ها، برنامه‌ها و رشته‌های آموزشی، امری اجتناب ناپذیر در دنیای پر تغییر است.

غفاری افزود: اثبات قابلیت انطباق با چالش‌های جدید و پیش رو و ایفای نقش‌های تازه به میزانی که نهاد دانشگاه نیازهای در حال تحول جامعه را مورد اعتنا قرار دهد، امکان اقتدار و داشتن سرمایه اجتماعی بیشتر را برای خود فراهم می‌سازد.

وی با بیان اینکه دانش آموختگان دانشگاه هم باید کنشگران حرفه‌ای در قالب تربیت نیروی انسانی و هم شهروندان مسئول باشند، تصریح کرد: علم به ع


متن کامل خبر:

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا غفاری صبح امروز در نشست هم اندیشی وزیر علوم با اساتید دانشگاه‌ها گفت: بی تردید همه کسانی که بخش نخبگانی جامعه را تشکیل می‌دهند دغدغه فردایی بهتر را در مقیاس‌های فردی و فرا فردی دارند. عمل و کنش آنها صرفاً محصور در زمان حال نیست بلکه معطوف به آینده و فردای پیش رو است.

وی ادامه داد: جستجوی آینده بهتر محتاج حساسیت به زندگی فردا و داشتن الزام‌ها و تعهداتی به فردا و آینده است، چرا که نقش اجتماعی و شکل دانشگاه و برنامه‌های آن در یک جهان به سرعت در حال تغییر، تقریباً در یک وضع دائمی گذار و تغییر قرار دارد.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه دانشگاه باید دانش آموختگانی را تربیت کند که هم شجاعت پذیرش خطر را داشته باشند و هم درایت تشخیص درست خطاهایی که رخ داده است، گفت: باز تعریف سیاست‌ها، برنامه‌ها و رشته‌های آموزشی، امری اجتناب ناپذیر در دنیای پر تغییر است.

غفاری افزود: اثبات قابلیت انطباق با چالش‌های جدید و پیش رو و ایفای نقش‌های تازه به میزانی که نهاد دانشگاه نیازهای در حال تحول جامعه را مورد اعتنا قرار دهد، امکان اقتدار و داشتن سرمایه اجتماعی بیشتر را برای خود فراهم می‌سازد.

وی با بیان اینکه دانش آموختگان دانشگاه هم باید کنشگران حرفه‌ای در قالب تربیت نیروی انسانی و هم شهروندان مسئول باشند، تصریح کرد: علم به عنوان ساختن شبکه‌های فنی و اجتماعی مبتنی بر مکانیسم‌های ارتباط بین بخشی و بین سیستمی، ارتباط نظام‌مند بین دانشگاه و جامعه سنگ بنای دانشگاه اجتماعی است.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: پویایی علم در گروی ورود به عرصه‌های تازه و جدید است. جامعه با موضوعاتی مانند توسعه پایدار، مخاطره‌های اجتماعی و زیست محیطی، سلامت، ریسک‌های صنعتی، فضای مجازی و مسائل حاکم و مرتبط به آن مواجه است.

غفاری اظهار داشت: دانشگاه تا وقتی نهادی زنده است که نسبت به مسائل، آلام و رنج‌های محیط پیرامون خود حساس باشد و درد جامعه و زمانه خود را داشته باشد.

وی با اشاره به مأموریت‌های دانشگاه اجتماعی گفت: وسعت بخشی به جهان اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کنشگران اجتماعی و ابداع آینده و آینده آفرینی با طرح ایده‌های جدید، خلق آینده و ایجاد امید و اعتماد به فردا و آینده پیش‌رو، از مأموریت‌های دانشگاه اجتماعی است.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه دانشگاه اجتماعی به عنوان یک خادم مسئول و نیز یک نقّاد فکور به جامعه خدمت می‌کند، افزود: دانشگاه اجتماعی، دانشگاهی است که پاسخگویی اجتماعی دارد و آشکارا در حیات اجتماعی سهم و نقش دارد و در جامعه دیده می‌شود. تولیدات علمی دانشگاه اجتماعی تولیداتی نافع و معطوف به مشکلات جامعه در مقیاس‌های خرد، میانی و کلان هستند.

غفاری گفت: بی تردید فرایند تأسیس مراکز آموزش عالی و ورودی و خروجی آن، نیازمند داشتن ارزیابی‌های دقیق اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی و اقتصادی است.

وی خاطرنشان کرد: تعامل دانشگاه و جامعه در گروی وجود نسبت معنادار بین تولید علم و ایجاد بهبود و ارتقای کیفیت زندگی جامعه است.

کد خبر ۴۵۹۱۳۴۰

زهرا سیفی

مطالب مرتبط

بورس دوره های مدرک دوگانه دکتری ترددی ایران و فرانسه اعطا می شود

باران نیوز

اصلاح آیین‌نامه فعالیت انجمن‌های علمی دانشجویان علوم پزشکی

باران نیوز

انتقاد اساتید دانشگاهی به روحانی از عدم تشکیل جلسات شورا

باران نیوز