چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸
دانش و فن آوری

رتبه ایران در تعداد مستندات علمی حوزه آب ارتقا یافت


متن کامل خبر:

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بسیاری از محققان و مسئولان توجه به آب، این منبع حیاتی را به جد پیگیر هستند و به آن می پردازند از این رو مطالعات و بررسی های بسیاری در این خصوص انجام می دهند تا در جهت رفع موانع و مشکلات پیش روی این حوزه حرکت کنند.
انجام این اقدامات و تهیه مستندات آن موجب شده تا در بررسی های انجام شده طی یک بازه پنج ساله (از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷) مشخص شود که رتبه ایران در خصوص تعداد مستندات علمی در حوزه آب، خاک و محیط زیست ارتقا یافته است.
طبق آمار منتشر شده از (SCImago Journal & Country Ranking) رتبه ایران در حوزه مستندات علمی تخصصی آب، خاک و محیط زیست صعودی بوده و ارتقا یافته است.
بر اساس آمار منتشر شده، ایران در سال ۲۰۱۳ در جهان در تهیه مستندات علمی در حوزه خاک رتبه ۱۳، علوم و تکنولوژی آب رتبه ۱۲، در حوزه مدیریت پسماند رتبه ۱۵، آلودگی ۱۵ و مهندسی محیط زیست رتبه ۱۶ را داشته است و این رتبه در سال ۲۰۱۷ در حوزه خاک به ۱۲، در حوزه علوم و تکنولوژی آب به ۹، در مدیریت پسماند به ۱۴، در موضوع آلودگی به ۹ و در حوزه مهندسی محیط زیست به ۱۳ ارتقاء یافته است.
همچنین تعداد مستندات ایران در سال ۲۰۱۳ در حوزه خاک ۳۱۴، علوم و تکنولوژی آب ۶۰۹ ، مدیریت پسماندها ۲۷۳، آلودگی ۵۳۱ و مهندسی محیط زیست ۳۵۲ بوده است که این آمار پس از رشد و ارتقاء طی ۵ سال در سال ۲۰۱۷ در حوزه خاک ۴۹۳، علوم و تکنولوژی آب ۱۰۸۱، مدیریت پسماندها ۴۵۲، آلودگی ۱۰۸۱و مهندسی محیط زیست ۶۵۶ رسیده که نشان از رشد و پیشرفت ایران در حوزه مستندات علمی دارد.

کد خبر ۴۵۳۸۵۷۴

میترا سعیدی کیا

مطالب مرتبط

ربات‌ها به کمک تماشاگران معلول المپیک توکیو می آیند

باران نیوز

پیگیری برای دستگیری عامل حمله «کفتار سایبری» به کسب و کارها

باران نیوز

۹ کاربرد اساسی ماهواره‌های سنجشی/ از پایش آلودگی تا بلایای طبیعی

باران نیوز