یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸
دانش و فن آوری

شناسایی سلول های ایمنی تاثیرگذار برای مبارزه با التهابات مزمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سلول های بنیادی، در این مطالعه جدید محققین روی خانواده ای از سلول های T کمکی موسوم به سلول های Th۱۷فوکوس کرده اند که به شروع پاسخ ایمنی علیه عفونت قارچی و سایر التهاب ها کمک می کند. این سلول ها می توانند به افزایش التهاب های مخرب در اختلالات اتو ایمن مانند مولتیپل اسکلروزیس و آرتریت روماتوئید کمک کند.
در این مطالعه جدید محققین زیر مجموعه ای جدید از سلول های Th۱۷ را شناسایی کرده اند که از نظر عملکردی و متابولیکی از سلول هایTh۱۷ مربوط به التهاب های مزمن متفاوت هستند. طبق گزارش ها، دو زیر مجموعه از سلول های Th۱۷ فاکتورهای رونویسی منحصربفردی را بیان می کنند که فعالیت ژن های مختلف را تنظیم می کنند. این محققین بیان ژن و عملکرد سلولی که تاحدی بوسیله متابولیسم کنترل می شود را نشان دادند.
پیش از این دکتر چی و همکارانش بر نقش کمپلکس پروتئینی mTORC۱ و فعالیت متابولیکی به عنوان تنظیم کننده های مهم فعالیت و عملکرد سلول های T تاکید داشته اند.
این کمپلکس پروتئینی رشد و متابولیسم سلول ها را بوسیله هماهنگ سازی متابولیسم و رونویسی سلولی تنظیم می کند. اما در این مطالعه جدید، محققین از مدل موشی MS و ابزارهای زیست شناسی مانند توالی یابی RNA تک سلولی و … استفاده کردند تا نشان دهند که فعالیت متابولیکی و mTORC۱ نقش مهمی را در تنظیم عملکرد سلول های Th۱۷ 


متن کامل خبر:

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سلول های بنیادی، در این مطالعه جدید محققین روی خانواده ای از سلول های T کمکی موسوم به سلول های Th۱۷فوکوس کرده اند که به شروع پاسخ ایمنی علیه عفونت قارچی و سایر التهاب ها کمک می کند. این سلول ها می توانند به افزایش التهاب های مخرب در اختلالات اتو ایمن مانند مولتیپل اسکلروزیس و آرتریت روماتوئید کمک کند.
در این مطالعه جدید محققین زیر مجموعه ای جدید از سلول های Th۱۷ را شناسایی کرده اند که از نظر عملکردی و متابولیکی از سلول هایTh۱۷ مربوط به التهاب های مزمن متفاوت هستند. طبق گزارش ها، دو زیر مجموعه از سلول های Th۱۷ فاکتورهای رونویسی منحصربفردی را بیان می کنند که فعالیت ژن های مختلف را تنظیم می کنند. این محققین بیان ژن و عملکرد سلولی که تاحدی بوسیله متابولیسم کنترل می شود را نشان دادند.
پیش از این دکتر چی و همکارانش بر نقش کمپلکس پروتئینی mTORC۱ و فعالیت متابولیکی به عنوان تنظیم کننده های مهم فعالیت و عملکرد سلول های T تاکید داشته اند.
این کمپلکس پروتئینی رشد و متابولیسم سلول ها را بوسیله هماهنگ سازی متابولیسم و رونویسی سلولی تنظیم می کند. اما در این مطالعه جدید، محققین از مدل موشی MS و ابزارهای زیست شناسی مانند توالی یابی RNA تک سلولی و … استفاده کردند تا نشان دهند که فعالیت متابولیکی و mTORC۱ نقش مهمی را در تنظیم عملکرد سلول های Th۱۷ بازی می کنند.
به عقیده محققین مختل کردن عملکرد mTORC۱ یا کاهش فعالیت متابولیکی در سلول های Th۱۷، بیان ژن ها را به سمت بیان فاکتور رونویسیTCF-۱ سوق می دهد. فاکتور TCF-۱ ژن های مربوط به سلول های بنیادی خونی را فعال می کند.
بیان افزایش یافته TCF-۱ منجر به این می شود که سلول های Th۱۷ بیشتر شبه بنیادی و خاموش باشند. برعکس، فعالیت متابولیکی بالاتر در سلول های Th۱۷ در جهت بیان فاکتور رونویسی متفاوتی به نام T-bet است و این فاکتور رونویسی T-bet با سطح افزایش یافته اینترفرون گاما همراه است که مولکولی است که التهاب را تقویت می کند و بوسیله نوع دیگری از سلول های T کمکی به نام سلول های Th۱ نیز بیان می شود.
سلول های Th۱ که شبیه سلول های Th۱ عمل می کنند، مشخصه اصلی اختلالات التهابی مزمن شبیه MS هستند و این مطالعه نشان داده است که مختل کردنmTORC۱ و یا فعالیت متابولیکی ویژگی های شبه سلول های Th۱ مربوط به سلول های Th۱ را در شرایط آزمایشگاهی و در مدل های موشی التهاب عصبی بلوک می کند.

کد خبر ۴۵۱۲۹۷۴

میترا سعیدی کیا

مطالب مرتبط

اپلیکیشنی که جایگزین داروی «ریتالین» شد

باران نیوز

عدم اجرای مصوبه مقابله با فیلترشکن‌ها توسط وزارت ارتباطات

باران نیوز

مایکروسافت مجبور به وصله کردن ویندوزهای از رده خارج شد

باران نیوز