چهارشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۸
حوزه و دانشگاه

طرح آمایش آموزش های مهارتی در دانشگاه فنی و حرفه ای تدوین می شود

ابراهیم صالحی عمران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به طراحی مدل گسترش آموزش فنی و حرفه ای گفت: در واقع برنامه دانشگاه این است که گسترش آموزش های فنی و حرفه ای براساس یک طرح و مدل انجام شود.
وی ادامه داد: براساس این مدل است که مشخص می شود آموزش های فنی و حرفه ای در سراسر کشور  در کدام استان و چه رشته هایی گسترش یافته و یا اینکه در کدام استان باید برخی رشته ها جمع آوری شده و رشته های نویی راه اندازی شود.
رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای افزود: در واقع با طراحی این مدل، آموزش های مهارتی در سطح کشور ساماندهی می شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر مسایل و مشکلات دانشکده و آموزشکده های فنی و حرفه ای احصاء شده و باید توسط تیم نظارت و ارزیابی دانشگاه در سراسر کشور به طور دقیق و در اسرع وقت مورد پیگیری قرار گرفته و اقدامات لازم بعمل آید.


متن کامل خبر:

ابراهیم صالحی عمران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به طراحی مدل گسترش آموزش فنی و حرفه ای گفت: در واقع برنامه دانشگاه این است که گسترش آموزش های فنی و حرفه ای براساس یک طرح و مدل انجام شود.
وی ادامه داد: براساس این مدل است که مشخص می شود آموزش های فنی و حرفه ای در سراسر کشور  در کدام استان و چه رشته هایی گسترش یافته و یا اینکه در کدام استان باید برخی رشته ها جمع آوری شده و رشته های نویی راه اندازی شود.
رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای افزود: در واقع با طراحی این مدل، آموزش های مهارتی در سطح کشور ساماندهی می شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر مسایل و مشکلات دانشکده و آموزشکده های فنی و حرفه ای احصاء شده و باید توسط تیم نظارت و ارزیابی دانشگاه در سراسر کشور به طور دقیق و در اسرع وقت مورد پیگیری قرار گرفته و اقدامات لازم بعمل آید.

کد خبر ۴۷۵۱۸۴۸

زهرا سیفی

مطالب مرتبط

آغاز به کار دومین دوره آموزشی ائمه جماعات دانشگاه‌های علوم پزشکی

باران نیوز

کلیات بودجه دانشگاه آزاد در سال جدید تحصیلی تصویب شد

باران نیوز

انتخابات شورای مرکزی ناظر بر نشریات وزارت بهداشت برگزار می شود

باران نیوز