چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷
دین و اندیشه

فلسفه به مثابه‌ مقاومت: مواجهە‌ ماکیاولی و اسپینوزا

به گزارش خبرنگار مهر، نشست هم اندیشی «فلسفه به مثابه مقاومت: مواجهه ماکیاولی و اسپینوزا» با حضور «فواد حبیبی» به همت کانون فلسفی رای برگزار می شود.
این نشست روز یکشنبه ۱۸ آذرماه ۹۷ ساعت ۱۶  تالار فرودسی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تهران برگزار می شود.


متن کامل خبر:

به گزارش خبرنگار مهر، نشست هم اندیشی «فلسفه به مثابه مقاومت: مواجهه ماکیاولی و اسپینوزا» با حضور «فواد حبیبی» به همت کانون فلسفی رای برگزار می شود.
این نشست روز یکشنبه ۱۸ آذرماه ۹۷ ساعت ۱۶  تالار فرودسی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تهران برگزار می شود.

کد خبر ۴۴۷۷۱۳۴

مطالب مرتبط

به یک هویت جدید برای مسلمانان در آلمان نیاز داریم

باران نیوز

خروج بابی ها از ایران به دلیل ترور نافرجام ناصرالدین شاه بود

باران نیوز

برنامه های نظام آموزشی ما مطابق با نیاز روز نیست

باران نیوز