پنج شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷
دین و اندیشه

فلسفه به مثابه‌ مقاومت: مواجهە‌ ماکیاولی و اسپینوزا

به گزارش خبرنگار مهر، نشست هم اندیشی «فلسفه به مثابه مقاومت: مواجهه ماکیاولی و اسپینوزا» با حضور «فواد حبیبی» به همت کانون فلسفی رای برگزار می شود.
این نشست روز یکشنبه ۱۸ آذرماه ۹۷ ساعت ۱۶  تالار فرودسی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تهران برگزار می شود.


متن کامل خبر:

به گزارش خبرنگار مهر، نشست هم اندیشی «فلسفه به مثابه مقاومت: مواجهه ماکیاولی و اسپینوزا» با حضور «فواد حبیبی» به همت کانون فلسفی رای برگزار می شود.
این نشست روز یکشنبه ۱۸ آذرماه ۹۷ ساعت ۱۶  تالار فرودسی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تهران برگزار می شود.

کد خبر ۴۴۷۷۱۳۴

مطالب مرتبط

سالگرد شهادت سرلشکر پاسدار حاج حسن تهرانی مقدم

باران نیوز

درس‌گفتار «نظام‌ سیاسی در اسلام» برگزار می‌شود

باران نیوز

نگرش اسلامی و ایرانی درهم تنیده شده اند واز یکدیگر جدایی ناپذیرند

باران نیوز