یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸
سیاست

نواب رئیس و مسئولان کمیته‌های خانه احزاب انتخاب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسات دوره جدید خانه احزاب برای انتخاب دیگر مسئولین خانه احزاب، در جلسه امروز (دوشنبه) حسین کمالی به عنوان نایب رییس اول از اصلاح طلبان، قدرتعلی حشمتیان به عنوان نایب رییس دوم از مستقلین و اعتدالگرایان، یدالله طاهر نژاد به عنوان منشی از اصلاح طلبان و پورنامدار به عنوان خزانه دار از مستقلین و اعتدالگرایان انتخاب شدند.
در ادامه این جلسه فهیمه خانمحمدزاده رییس کمیته بانوان، میثم نیکفر رییس کمیته بین الملل، حجت الاسلام ملکی رییس کمیته آموزش و تحقیقات، احمد حکیمی پور رییس کمیته انتخابات، فرج کمیجانی رییس کمیته پشتیبانی و مالی، صفر پور رییس کمیته اطلاع رسانی و بهنود نادری به عنوان رئیس کمیته حقوقی برای این دوره خانه احزاب انتخاب شدند.
گفتنی است پس از اتمام دوره قبل مدیریت خانه احزاب مجمع عمومی آن برای دوره جدید در اسفند ماه سال گذشته برگزار شد و در ادامه همین تغییرات و در جلسه هفته گذشته عبدالحسین روح الامینی به عنوان رئیس خانه احزاب انتخاب شد.


متن کامل خبر:

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسات دوره جدید خانه احزاب برای انتخاب دیگر مسئولین خانه احزاب، در جلسه امروز (دوشنبه) حسین کمالی به عنوان نایب رییس اول از اصلاح طلبان، قدرتعلی حشمتیان به عنوان نایب رییس دوم از مستقلین و اعتدالگرایان، یدالله طاهر نژاد به عنوان منشی از اصلاح طلبان و پورنامدار به عنوان خزانه دار از مستقلین و اعتدالگرایان انتخاب شدند.
در ادامه این جلسه فهیمه خانمحمدزاده رییس کمیته بانوان، میثم نیکفر رییس کمیته بین الملل، حجت الاسلام ملکی رییس کمیته آموزش و تحقیقات، احمد حکیمی پور رییس کمیته انتخابات، فرج کمیجانی رییس کمیته پشتیبانی و مالی، صفر پور رییس کمیته اطلاع رسانی و بهنود نادری به عنوان رئیس کمیته حقوقی برای این دوره خانه احزاب انتخاب شدند.
گفتنی است پس از اتمام دوره قبل مدیریت خانه احزاب مجمع عمومی آن برای دوره جدید در اسفند ماه سال گذشته برگزار شد و در ادامه همین تغییرات و در جلسه هفته گذشته عبدالحسین روح الامینی به عنوان رئیس خانه احزاب انتخاب شد.

کد خبر ۴۵۹۷۴۷۷

مطالب مرتبط

گوشت نیروهای نظامی آمریکا در منطقه زیر دندان ماست

باران نیوز

روایت روزهای انقلاب ۵۷ در شاهرود/ روحانیان تاثیرگذارتر از همیشه

باران نیوز

دشمنی آمریکا موجب پختگی نظام و دشمن شناسی مردم شد

باران نیوز