پنج شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹
دین و اندیشه

کتاب «اندیشه سیاسی صدرالمتألهین» به چاپ سوم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، مؤسسه بوستان کتاب وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم سومین نوبت چاپ کتاب «اندیشه سیاسی صدرالمتألهین» نوشته نجف لک زایی را منتشر کرده است.
نویسنده در مقدمه این اثر می‌نویسد: پژوهش حاضر بررسی «اندیشه سیاسی ملاصدرا» را بر عهده دارد، نه «فلسفه سیاسی ملاصدرا» زیرا بررسی فلسفه سیاسی ملاصدرا به تمهیداتی نیاز دارد که هنوز فراهم نیست. بدیهی است که اندیشه سیاسی آن چنان معنای فراخ و گسترده ای دارد که می‌تواند بخش‌هایی از فلسفه سیاسی را نیز شامل شود.
اندیشه سیاسی در آنجا که بر اصول ثابتی تکیه می‌کند، از فلسفه سیاسی بهره می‌برد. تمایز اساسی فلسفه سیاسی و اندیشه سیاسی این است که اندیشه متغیر در زندگی سیاسی می‌پردازد، در حالی که فلسفه سیاسی، از آن حیث که بخشی از فلسفه است، تنها به کلیات می‌پردازد.
فصول مختلف پژوهش در جهت تحقق اهداف فوق طراحی شده است. در فصل زمینه‌های تکوین شخصیت سیاسی صدرالمتألهین مورد بررسی قرار گرفته است. در این فصل سعی شده است تا عصر صفوی از نگاه ملاصدرا مورد بازبینی قرار گیرد. از جایگاه دانش سیاسی در حکمت متعالیه و منابع اندیشه سیاسی نویسنده فصل دوم گفت و گو شده است. فصل سوم عهده دار تبیین مبادی و مبانی ضرورت زندگی اجتماعی و سیاسی است.
کارویژه های حکومت دینی، در مقایسه با سایر حکومت‌ها در فصل چهارم و ساختار حکومت دینی، به ویژه بحث


متن کامل خبر:

به گزارش خبرگزاری مهر، مؤسسه بوستان کتاب وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم سومین نوبت چاپ کتاب «اندیشه سیاسی صدرالمتألهین» نوشته نجف لک زایی را منتشر کرده است.
نویسنده در مقدمه این اثر می‌نویسد: پژوهش حاضر بررسی «اندیشه سیاسی ملاصدرا» را بر عهده دارد، نه «فلسفه سیاسی ملاصدرا» زیرا بررسی فلسفه سیاسی ملاصدرا به تمهیداتی نیاز دارد که هنوز فراهم نیست. بدیهی است که اندیشه سیاسی آن چنان معنای فراخ و گسترده ای دارد که می‌تواند بخش‌هایی از فلسفه سیاسی را نیز شامل شود.
اندیشه سیاسی در آنجا که بر اصول ثابتی تکیه می‌کند، از فلسفه سیاسی بهره می‌برد. تمایز اساسی فلسفه سیاسی و اندیشه سیاسی این است که اندیشه متغیر در زندگی سیاسی می‌پردازد، در حالی که فلسفه سیاسی، از آن حیث که بخشی از فلسفه است، تنها به کلیات می‌پردازد.
فصول مختلف پژوهش در جهت تحقق اهداف فوق طراحی شده است. در فصل زمینه‌های تکوین شخصیت سیاسی صدرالمتألهین مورد بررسی قرار گرفته است. در این فصل سعی شده است تا عصر صفوی از نگاه ملاصدرا مورد بازبینی قرار گیرد. از جایگاه دانش سیاسی در حکمت متعالیه و منابع اندیشه سیاسی نویسنده فصل دوم گفت و گو شده است. فصل سوم عهده دار تبیین مبادی و مبانی ضرورت زندگی اجتماعی و سیاسی است.
کارویژه های حکومت دینی، در مقایسه با سایر حکومت‌ها در فصل چهارم و ساختار حکومت دینی، به ویژه بحث ولایت سیاسی انبیا، ائمه و مجتهدان در فصل پنجم مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نتیجه گیری پایان بخش مباحث پژوهش است.
از مشکلات اصلی این پژوهش فقدان مجموعه کاملی از آثار صدرالمتألهین، که با استاندارد علمی و فنی جدید منتشر شده باشد، عدم اهتمام محققان به مباحث اجتماعی در آثار وی و از همه مهم‌تر اظهار نظرهای نادرست در مورد فقدان اندیشه سیاسی در آثار وی بود که به میزان زیادی سعی شد از تأثیر آن‌ها بر کیفیت تحقیق کاسته شود.
در اثر حاضر استدلال شده است که با طرح حکمت سیاسی متعالیه دور جدیدی در اندیشه سیاسی شیعه آغاز شد که نشان دهنده چالش و نزاع بیش از پیش میان سیاست دینی و نظم سلطانی بود و زمینه را برای تحقق علمی و عملی حکومت دینی، در ادوار بعدی فراهم کرد.
ساختار کتاب:
نویسنده، این اثر را در پنج فصل نگاشته است که در فصل اول این اثر، زمینه‌های تکوین شخصیت سیاسی صدرالمتألهین، بررسی و زندگی سیاسی و اوضاع زمانه و عصر صدرالمتألهین از نگاه خود وی و میراث علمی ملاصدرا بیان شده است.
در فصل دوم این اثر با عنوان «جایگاه دانش سیاسی در حکمت متعالیه» نیز دانش سیاسی در آثار ملاصدرا و منابع اندیشه سیاسی صدرالمتألهین بررسی شده است.
مؤلف در سومین فصل این اثر، به زندگی سیاسی در اندیشه صدرالمتألهین پرداخته است که از مطالب این فصل می‌توان به تأمل در معاش انسان، جایگاه دنیا در اندیشه ملاصدرا، مفهوم سیاسی در اندیشه صدرالمتألهین و همچنین تفاوت سیاست و شریعت از نظر مبدأ، غایت، فعل و انفعال اشاره کرد.
همچنین، در فصل چهارم کتاب با عنوان ساختار حکومت دینی در اندیشه ملاصدرا نویسنده کارویژه های حکومت دینی را بررسی کرده است.
در آخرین فصل این اثر نیز ساختار حکومت دینی در اندیشه ملاصدرا تشریح شده که مطالب منتشر شده در این فصل عبارت اند از: انواع نظام سیاسی، اجتماعات انسانی، نظام‌های سیاسی فاضله، ولایت سیاسی انبیا، ولایت سیاسی امامان، ولایت سیاسی مجتهدان و مبنای مشروعیت نظام سیاسی.
در بخش پیوست‌های این اثر، گزیده مباحث سیاسی در آثار صدرالمتألهین (اعم از مباحث سیاسی در شواهد الربوبیه، المظاهر الالهیه، مثنوی ملاصدرا، هدایه الاثیریه) و گاهنامه زندگی و زندگی صدرالمتألهین آمده است.
مؤسسه بوستان کتاب وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم چاپ سوم کتاب «اندیشه سیاسی صدر المتألهین» نوشته نجف لک زایی را در ۲۵۶ صفحه با شمارگان ۴۰۰ نسخه به قیمت ۳۸,۰۰۰ تومان روانه بازار نشر کرده است.
علاقه‌مندان برای تهیه این کتاب می‌توانند به آدرس قم، چهار راه شهدا، فروشگاه مرکزی مؤسسه بوستان کتاب، و دیگر شعب این مؤسسه در تهران، مشهد و اصفهان و یا به آدرس اینترنتی این مؤسسه به نشانی www.bustaneketab.ir مراجعه کنند و یا با شماره تلفن ۰۲۵۳۱۱۵۱۱۸۷ و ۰۲۵۳۱۱۵۱۲۵۰ تماس حاصل نمایند

کد خبر ۴۸۸۹۵۵۹

مطالب مرتبط

گسترش شبکه اطلاع‌رسانی سازمان اوقاف در فضای مجازی با نام رسامدیا

باران نیوز

بیداری معنوی پس از بحران/ راهکارهایی در حوزه سلامت معنوی

باران نیوز

روش مواجهه جامعه ایمانی با ابتلائات عمومی

باران نیوز