سه شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۹
دین و اندیشه

کنفرانس بین‌المللی مطالعات کانادایی و فلسفه برگزار می‌شود

به گزارش خبرنگار مهر، کنفرانس بین‌المللی مطالعات کانادایی و فلسفه در روزهای ۱۰ و ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۰ در توکیو، ژاپن برگزار می‌شود.
محور موضوعات کنفرانس شامل مطالعات کانادایی، کانادا: موضوعات و سیاست‌های زیست محیطی، صلح و امنیت در کانادا، جامعه، فرهنگ و هویت، مطالعات بومی، توسعه جامعه، زبان و ادبیات، فلسفه کانادایی، قومیت، نژاد و ملیت، پناهندگان و مرزها، موزه‌ها، آثار باستانی و میراث فرهنگی نامشهود، تاریخ و باستان شناسی در کانادا، مردم شناسی و مطالعه کانادا، دین و معنویت، اقتصاد، اقتصاد سیاسی و کارآفرینی، مهاجرت، حمل و نقل و جهانی سازی، احزاب، سیاست و انتخابات، سلامتی و بهبودی، زنان و جنسیت و… است.
علاقمندان به موضوعات فوق می‌توانند با ارسال آثار خود به آدرس https://panel.waset.org/conference/۲۰۲۰/۰۹/tokyo/ICCSP/sponsorship در این کنفرانس مشارکت نمایند.
مهلت ارسال چکیده آثار تا پایان روز ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۰ است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس  https://waset.org/canadian-studies-and-philosophy-conference-in-september-۲۰۲۰-in-tokyo  مراجعه گردد.


متن کامل خبر:

به گزارش خبرنگار مهر، کنفرانس بین‌المللی مطالعات کانادایی و فلسفه در روزهای ۱۰ و ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۰ در توکیو، ژاپن برگزار می‌شود.
محور موضوعات کنفرانس شامل مطالعات کانادایی، کانادا: موضوعات و سیاست‌های زیست محیطی، صلح و امنیت در کانادا، جامعه، فرهنگ و هویت، مطالعات بومی، توسعه جامعه، زبان و ادبیات، فلسفه کانادایی، قومیت، نژاد و ملیت، پناهندگان و مرزها، موزه‌ها، آثار باستانی و میراث فرهنگی نامشهود، تاریخ و باستان شناسی در کانادا، مردم شناسی و مطالعه کانادا، دین و معنویت، اقتصاد، اقتصاد سیاسی و کارآفرینی، مهاجرت، حمل و نقل و جهانی سازی، احزاب، سیاست و انتخابات، سلامتی و بهبودی، زنان و جنسیت و… است.
علاقمندان به موضوعات فوق می‌توانند با ارسال آثار خود به آدرس https://panel.waset.org/conference/۲۰۲۰/۰۹/tokyo/ICCSP/sponsorship در این کنفرانس مشارکت نمایند.
مهلت ارسال چکیده آثار تا پایان روز ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۰ است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس  https://waset.org/canadian-studies-and-philosophy-conference-in-september-۲۰۲۰-in-tokyo  مراجعه گردد.

کد خبر ۴۹۶۵۲۲۵

مطالب مرتبط

تمدید مهلت فراخوان مقاله «پژوهشنامه علوم سیاسی»

باران نیوز

«بررسی و نقد روش شناسی شهید صدر در نظریه سنت‌های تاریخی»

باران نیوز

رسم سوزاندن اجساد و عزاداری میان هندوها/ روحی که در جمجمه است

باران نیوز