پنج شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷
دین و اندیشه

کنفرانس درک سرکوب: از نظر به عمل و بازگشت برگزار می‌شود

به گزارش خبرنگار مهر، کنفرانس «از نظر به عمل و بازگشت» در روزهای ۵ و ۶ اکتبر ۲۰۱۸ در دانشگاه جورج تاون- واشنگات دی سی، ایالات متحده برگزار می‌شود.
نظریه پردازان غیرایده آل معتقدند نظریات فلسفی باید از شناختی که معتقد است جهان یک مکان ناقص و ناکارآمد است آغاز کنند که مفروضات و رویکردهای هنجاری عمیقاً مشکوک اساس و پایه این احالات است. در کنار این مسائل، این کنفرانس مشارکتهایی را در زمینه روشهای نظارتی درباره ظلم و سرکوب و نیز نقاط قوت و ضعف رویکردهای سنتی و معاصر مدنظر دارد. راه‌هایی که در آن فهم ظلم و سرکوب می‌تواند توسط کار سازمان‌های عدالت اجتماعی بر روی زمین تقویت شود.
طرح پرسش‌ها در این خصوص با کیوان شفیعی (ks۱۲۷۵@georgetown.edu) و جرالد تیلور (gdt۶@georgetown.edu) مطرح گردد. مهلت ارسال آثار تا پایان روز  ۱۲ اوت ۲۰۱۸است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه ارسال آثار به آدرس https://philevents.org/event/show/۶۴۴۳۰ مراجعه گردد.  


متن کامل خبر:

به گزارش خبرنگار مهر، کنفرانس «از نظر به عمل و بازگشت» در روزهای ۵ و ۶ اکتبر ۲۰۱۸ در دانشگاه جورج تاون- واشنگات دی سی، ایالات متحده برگزار می‌شود.
نظریه پردازان غیرایده آل معتقدند نظریات فلسفی باید از شناختی که معتقد است جهان یک مکان ناقص و ناکارآمد است آغاز کنند که مفروضات و رویکردهای هنجاری عمیقاً مشکوک اساس و پایه این احالات است. در کنار این مسائل، این کنفرانس مشارکتهایی را در زمینه روشهای نظارتی درباره ظلم و سرکوب و نیز نقاط قوت و ضعف رویکردهای سنتی و معاصر مدنظر دارد. راه‌هایی که در آن فهم ظلم و سرکوب می‌تواند توسط کار سازمان‌های عدالت اجتماعی بر روی زمین تقویت شود.
طرح پرسش‌ها در این خصوص با کیوان شفیعی (ks۱۲۷۵@georgetown.edu) و جرالد تیلور (gdt۶@georgetown.edu) مطرح گردد. مهلت ارسال آثار تا پایان روز  ۱۲ اوت ۲۰۱۸است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه ارسال آثار به آدرس https://philevents.org/event/show/۶۴۴۳۰ مراجعه گردد.  

کد خبر ۴۳۷۰۵۹۸

مطالب مرتبط

آیات بینات؛ تفسیر آیات منتخب تاریخی در قرآن کریم منتشر شد

باران نیوز

فلسفه سیاسی نحوه رفع تعارض میان دو تصمیم سیاسی را نشان می‌دهد

باران نیوز

مرحوم پرورش پایه‌گذار کارهای قرآنی بود

باران نیوز