دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸
دین و اندیشه

۹۵ مسجد و ۲۰۰ هزار مسلمان در یکی از ایالت های آلمان

به گزارش خبرنگار مهر، مسلمانان در ایالت راینلاند-فالتز آلمان برای خواندن نماز و اجرای سایر امور دینی خود، بیش از ۹۵ مسجد در اختیار دارند. اکثر این مساجد متعلق به چهار انجمن اسلامی شناخته شده در آلمان است. این انجمن‌ها شامل اتحادیه ترکی – اسلامی دیتیب، شورای مسلمانان آلمان، جامعه احمدیه پاکستان و اتحادیه انجمن‌های فرهنگی اسلامی هستند.
علاوه بر این، مسئولان وزارت ادغام در ایالت راینلاند-فالتز اخیرا در پاسخ به فراکسیون حزب سوسیال مسیحی در پارلمان ایالتی اعلام کرده‌اند که مساجد دیگری نیز در این ایالت وجود دارند که زیر نظر این چهار انجمن‌ فعالیت نمی‌کنند.
براساس آماری که مسئولان اعلام کرده‌اند، بیش از نیمی از مساجد شناخته شده(در حدود ۵۱ مسجد) متعلق به اتحادیه ترکی – اسلامی دیتیب هستند. ۱۸ مسجد زیر نظر شورای مسلمانان آلمان کار می‌کنند، ۱۵ مسجد زیرمجموعه جامعه احمدیه پاکستان هستند و ۱۱ مسجد نیز تحت نظر اتحادیه انجمن‌های فرهنگی اسلامی فعالیت می‌کنند. همچنین براساس برآورد مسئولان حدود ۲۰۰ هزار مسلمان در ایالت راینلاند-فالتز زندگی می‌کنند. 


متن کامل خبر:

به گزارش خبرنگار مهر، مسلمانان در ایالت راینلاند-فالتز آلمان برای خواندن نماز و اجرای سایر امور دینی خود، بیش از ۹۵ مسجد در اختیار دارند. اکثر این مساجد متعلق به چهار انجمن اسلامی شناخته شده در آلمان است. این انجمن‌ها شامل اتحادیه ترکی – اسلامی دیتیب، شورای مسلمانان آلمان، جامعه احمدیه پاکستان و اتحادیه انجمن‌های فرهنگی اسلامی هستند.
علاوه بر این، مسئولان وزارت ادغام در ایالت راینلاند-فالتز اخیرا در پاسخ به فراکسیون حزب سوسیال مسیحی در پارلمان ایالتی اعلام کرده‌اند که مساجد دیگری نیز در این ایالت وجود دارند که زیر نظر این چهار انجمن‌ فعالیت نمی‌کنند.
براساس آماری که مسئولان اعلام کرده‌اند، بیش از نیمی از مساجد شناخته شده(در حدود ۵۱ مسجد) متعلق به اتحادیه ترکی – اسلامی دیتیب هستند. ۱۸ مسجد زیر نظر شورای مسلمانان آلمان کار می‌کنند، ۱۵ مسجد زیرمجموعه جامعه احمدیه پاکستان هستند و ۱۱ مسجد نیز تحت نظر اتحادیه انجمن‌های فرهنگی اسلامی فعالیت می‌کنند. همچنین براساس برآورد مسئولان حدود ۲۰۰ هزار مسلمان در ایالت راینلاند-فالتز زندگی می‌کنند. 

کد خبر ۴۵۱۹۳۴۴

سارا فرجی

مطالب مرتبط

۷۰ درصد مواکب مرز شلمچه مستقر شده اند

باران نیوز

مناظره علمی «عدالت فرهنگی» برگزار می شود

باران نیوز

بیست و هشتمین شماره اندیشه مهر منتشر شد

باران نیوز