چهارشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۸

Tag : اسناد تاریخی

فرهنگ

اقبال مخاطبان به روایت انتقادی داندامایف از تاریخ هخامنشیان

باران نیوز
به گزارش خبرنگار مهر، نشر تاریخ ایران دومین چاپ کتاب «نهادهای اجتماعی و ساختار اقتصادی امپراتوری هخامنشی» نوشته محمد ع. داندامایف و ترجمه حسن شایگان
فرهنگ

بسیاری از نُسخ خطی ارزشمند در حال خروج از کشور هستند

باران نیوز
به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه گفتگوی فرهنگی با موضوع آثار و پیامدهای ترویج فرهنگ اهدای کتاب در جامعه با حضور غلامرضا امیرخانی معاون کتابخانه ملی