پنج شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

Tag : انجمن علمی گفتار درمانی ایران

سلامت

لزوم بیمه خدمات گفتار درمانی/امتناع بیمه های تکمیلی

باران نیوز
به گزارش خبرگزاری مهر، علی قربانی، در آستانه برگزاری هفدهمین همایش گفتار درمانی ایران، گفت: حوزه فعالیت همایش سالیانه گفتار درمانی به صورت کلی و
سلامت

نقش گفتار درمانی در رفع اختلالات ارتباطی

باران نیوز
به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا آقا رسولی، در آستانه برگزاری هفدهمین همایش گفتار درمانی ایران، گفت: هدف از برگزاری این همایش تبادل اطلاعات علمی به