چهارشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۸

Tag : تغییرات اقلیمی

اقتصاد

انرژی مثبت چین برای مقابله با تغییرات اقلیمی جهان

باران نیوز
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو بین المللی چین، رادیو و تلویزیون مرکزی چین دیروز دوم مهرماه، ۲۴ سپتامبر تفسیری با عنوان «انرژی