پنج شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

Tag : روشنفکری

دین و اندیشه

سنجش دیالکتیک روشنگری منتشر شد

باران نیوز
به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «سنجش دیالکتیک روشنگری» تألیف «خسرو ناقد» توسط نشر نی به تازگی از سوی نشر نی منتشر شده است. ماکس هورکهایمر
دین و اندیشه

از روشنفکری چپ تا روشنفکری لیبرال/ انقلاب اسلامی و تجربه روشنفکری

باران نیوز
خبرگزاری مهر، گروه دین و اندیشه: انقلاب اسلامی ایران در طول چهل سال حاکمیت خود، با تجربه های مختلفی در حیطه های مختلف نظری و