چهارشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۸

Tag : شورای استان زنجان

استان‌ها

۶۲ هزار سند واحد مسکونی روستایی در زنجان صادر شده است

باران نیوز
به گزارش خبرنگار مهر، سجاد صنعتی منفرد ظهر دوشنبه در نشست رئیس و اعضای با شورای اسلامی استان زنجان در محل ساختمان شماره ۲ استانداری