پنج شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

Tag : عادل پیغامی

دین و اندیشه

خوانش گفتارهای اقتصادی و دینی امام موسی صدر

باران نیوز
به گزارش خبرگزاری مهر، دوره‌های مطالعاتی زمستانی با محوریت کتاب‌های «دین در جهان امروز» و «رهیافت های اقتصادی اسلام» و با حضور و راهنمایی عادل
فرهنگ

برگزاری سیرهای مطالعاتی کتاب‌محور در موسسه امام موسی صدر

باران نیوز
به گزارش خبرگزاری مهر، دوره‌های سیر مطالعاتی کتاب محور پاییزی با محوریت کتاب‌ «حدیث سحرگاهان» و با حضور و راهنمایی دکتر عادل پیغامی در ماه
دین و اندیشه

«سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» تحلیل و بررسی شد

باران نیوز
به گزارش خبرگزاری مهر، مجله تصویری علوم انسانی «زاویه» با موضوع «بررسی سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» با حضور هادی اکبرزاده، عضو شورای عالی مرکز الگوی