شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸

Tag : عادل پیغامی

دین و اندیشه

مطالعه آثار امام موسی صدر با محوریت کتاب رهیافت های اقتصادی اسلام

باران نیوز
به گزارش خبرگزاری مهر، سیر مطالعاتی کتاب محور تابستانی آثار امام موسی صدر با محوریت کتاب «رهیافت های اقتصادی اسلام» و با حضور و راهنمایی
دین و اندیشه

خوانش گفتارهای اقتصادی و دینی امام موسی صدر

باران نیوز
به گزارش خبرگزاری مهر، دوره‌های مطالعاتی زمستانی با محوریت کتاب‌های «دین در جهان امروز» و «رهیافت های اقتصادی اسلام» و با حضور و راهنمایی عادل