پنج شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷

Tag : مجمع عالی حکمت اسلامی

دین و اندیشه

نشست انقلاب اسلامی و فلسفه سیاسی غیبت برگزار می شود

باران نیوز
به گزارش خبرنگار مهر، به همت گروه علمی فلسفه سیاسی مجمع عالی حکمت اسلامی، نشست انقلاب اسلامی و فلسفه سیاسی غیبت برگزار می شود. این
دین و اندیشه

نشست های تخصصی در حوزه عرفان و فلسفه

باران نیوز
به گزارش خبرگزاری مهر،  مجمع عالی حکمت اسلامی هفته جاری را با نشست های مختلف در گروه های علمی به پایان می برد. بنابر این گزارش،
دین و اندیشه

نقش علم کلام در تمدن‌سازی اسلامی بررسی می‌شود

باران نیوز
به گزارش خبرنگار مهر، یکصد و هشتادمین جلسه گروه علمی کلام مجمع عالی حکمت اسلامی با موضوع نقش علم کلام در تمدن سازی اسلامی امروز
دین و اندیشه

معنویت‌گرایی جدید در تقابل با دینداری رسمی شکل یافته است

باران نیوز
به گزارش خبرنگار مهر، نود و دومین جلسه گروه علمی فلسفه دین با موضوع معنویت بدون دین در رویکرد پست مدرن با ارائه حجت الاسلام
دین و اندیشه

نشست کشف و شهود؛ اقسام و مراتب آن برگزار می شود

باران نیوز
به گزارش خبرنگار مهر، به همت گروه علمی معرفت شناسی مجمع عالی حکمت اسلامی، نشست کشف و شهود؛ اقسام و مراتب آن شنبه ۲۴ آذرماه
دین و اندیشه

بررسی حکمت جهاد ابتدائی از منظر علامه طباطبائی

باران نیوز
به گزارش خبرنگار مهر، یکصدوهفتادوهفتمین جلسه گروه علمی کلام مجمع عالی حکمت با موضوع بررسی حکمت جهاد ابتدائی از منظر علامه طباطبائی با ارائه رحیم
دین و اندیشه

نیم نگاهی به تطورات مباحث فلسفه دین پس از پیروزی انقلاب اسلامی

باران نیوز
به گزارش خبرنگار مهر، به همت مجمع عالی حکمت اسلامی، نشست نیم نگاهی به تطورات مباحث فلسفه دین پس از پیروزی انقلاب اسلامی با حضور کارشناسان
دین و اندیشه

کارگاه فلسفه کاربردی؛ فلسفه درمان برگزار می شود

باران نیوز
به گزارش خبرنگار مهر، به همت گروه فلسفه مجمع عالی حکمت اسلامی مشهد کارگاه علمی با عنوان «فلسفه کاربردی؛ فلسفه درمانی» برگزار می شود. استاد