یکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷

Tag : مجمع عالی حکمت اسلامی

دین و اندیشه

نشست کشف و شهود؛ اقسام و مراتب آن برگزار می شود

باران نیوز
به گزارش خبرنگار مهر، به همت گروه علمی معرفت شناسی مجمع عالی حکمت اسلامی، نشست کشف و شهود؛ اقسام و مراتب آن شنبه ۲۴ آذرماه
دین و اندیشه

بررسی حکمت جهاد ابتدائی از منظر علامه طباطبائی

باران نیوز
به گزارش خبرنگار مهر، یکصدوهفتادوهفتمین جلسه گروه علمی کلام مجمع عالی حکمت با موضوع بررسی حکمت جهاد ابتدائی از منظر علامه طباطبائی با ارائه رحیم
دین و اندیشه

نیم نگاهی به تطورات مباحث فلسفه دین پس از پیروزی انقلاب اسلامی

باران نیوز
به گزارش خبرنگار مهر، به همت مجمع عالی حکمت اسلامی، نشست نیم نگاهی به تطورات مباحث فلسفه دین پس از پیروزی انقلاب اسلامی با حضور کارشناسان
دین و اندیشه

کارگاه فلسفه کاربردی؛ فلسفه درمان برگزار می شود

باران نیوز
به گزارش خبرنگار مهر، به همت گروه فلسفه مجمع عالی حکمت اسلامی مشهد کارگاه علمی با عنوان «فلسفه کاربردی؛ فلسفه درمانی» برگزار می شود. استاد
دین و اندیشه

تفسیر جدیدی از اعتباریات علامه طباطبائی با نگاهی بر تفسیر المیزان

باران نیوز
به گزارش خبرنگار مهر، یکصد و دهمین جلسه گروه علمی فلسفه اخلاق با موضوع تفسیر جدیدی از اعتباریات علامه طباطبائی با نگاهی بر تفسیر المیزان
دین و اندیشه

اعلام ویژه برنامه های بزرگداشت علامه طباطبایی در قم و مشهد

باران نیوز
به گزارش خبرنگار مهر،  امروز ۲۰ آبان ماه به همت گروه علمی حکمت عملی نشستی با موضوع اعتباریات علامه طباطبایی با تفسیر آیت‌الله عبدالله جوادی
دین و اندیشه

فلسفه سیاسی نحوه رفع تعارض میان دو تصمیم سیاسی را نشان می‌دهد

باران نیوز
به گزارش خبرنگار مهر، هفتاد و ششمین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی مجمع عالی حکمت اسلامی با موضوع پاسخ اعضاء به مباحث کاربردی فلسفه سیاسی