دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

Tag : مهدی فضایلی

سیاست

گام دوم انقلاب نیاز به آرایش جدیدی از نیروهای جوان دارد

باران نیوز
به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی محمدی کارشناس مسائل سیاسی شب گذشته در برنامه تلویزیونی نگاه یک درباره بیانیه گام دوم انقلاب گفت: این بیانیه ارزش راهبردی