یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸

Tag : موسسات مالی و اعتباری

جامعه

چهارمین جلسه دادگاه متهمان پرونده موسسات مالی آغاز شد

باران نیوز
به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده مؤسسات مالی «البرز ایرانیان»، «ولیعصر»، «فردوسی» و «آرمان» به ریاست قاضی صلواتی در شعبه ۴
جامعه

دادگاه متهمان پرونده موسسات مالی آغاز شد

باران نیوز
به گزارش خبرنگار مهر، سومین جلسه پرونده مؤسسات مالی «البرز ایرانیان»، «ولیعصر»، «فردوسی» و «آرمان» به ریاست قاضی صلواتی در شعبه ۴ دادگاه ویژه رسیدگی