چهارشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۸

Tag : ناتوی عربی

سیاست

موضع ایران درقبال تحولات سودان و خروج مصر از ناتوی عربی

باران نیوز
به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی در خصوص موضع ایران در قبال تحولات سودان گفت: سیاست اصولی