سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

Tag : کمیسیون امنیت ملی

سیاست

طرح اقدام متقابل در برابر تروریستی اعلام کردن سپاه تصویب شد

باران نیوز
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جلسه امروز این کمیسیون اظهار داشت: در نشست مذکور که با حضور نمایندگان، طراحان