چهارشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۸

Tag : کمیسیون امنیت ملی

سیاست

طرح قانون خدمت وظیفه عمومی در کمیسیون امنیت ملی بررسی شد

باران نیوز
علی نجفی خوشرودی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: در این جلسه طرح پیشنهادی
سیاست

طرح اقدام متقابل در برابر تروریستی اعلام کردن سپاه تصویب شد

باران نیوز
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جلسه امروز این کمیسیون اظهار داشت: در نشست مذکور که با حضور نمایندگان، طراحان